Guvernul Republicii Moldova
A A A

Concurs „Lucrări civile la grădinița de copii „Aurașul”” din s. Slobozia-Chișcăreni, r-nul Sîngerei.

INVITAŢIE PENTRU PREZENTAREA OFERTELOR

și

CONCURS PENTRU SELECTAREA RESPONSABILULUI TEHNIC

Republica Moldova beneficiază de un ajutor financiar nerambursabil din partea Guvernului României în cadrul proiectului „Sporirea accesului și gradul de participare a copiilor la educație timpurie în Republica Moldova”.

O parte din aceste fonduri urmează a fi utilizată pentru acoperirea costurilor subproiectului „Lucrări civile la grădinița de copii „Aurașul”” din s. Slobozia-Chișcăreni, r-nul Sîngerei.         

Subproiectul va fi implementat cu suportul tehnic al Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (FISM).

Beneficiarul – Primăria com. Chișcăreni, anunță despre lansarea procedurilor de achiziție și invită:

1.     Companiile de construcție interesate să depună oferte pentru executarea lucrărilor civile prevăzute de subproiect.

Documentele de licitație pot fi procurate contra sumei de 300 lei de la primărie sau FISM după transferarea sumei respective conform următoarelor date bancare: cod IBAN: MD40MO2271ASV11088727100, B.C. „Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” S.A., codul băncii: MOBBMD22, beneficiar: Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, cod fiscal: 1008601001382, destinaţia plăţii: pentru documentele de licitație, s. Slobozia-Chișcăreni, r-nul Sîngerei.

2.    Responsabilii tehnici atestați să depună dosarul de participare la concursul de selectare a responsabilului tehnic, care va supravegea lucrările de construcţie prevăzute de subproiect.

Dosarul de participare la concurs trebuie să conțină următoarele documente: 1. Cererea de participare; 2. Curriculum Vitae actualizat; 3. Lista lucrărilor civile supravegheate; 4. Certificatul de atestare tehnico-profesională și legitimaţia (copii);  5. Certificatul de înregistrare a întreprinderii prin intermediul căreia se va semna contractul de prestare a serviciilor. Candidatul trebuie să fie înregistrat sub o formă organizatorico-juridică sau să dispuna de contract cu o persoană juridică, condiție necesară pentru achitarea serviciilor (ex. Î.I., S.R.L.).

Plicurile cu oferte pentru lucrările civile se depun pînă pe data de 24 februarie 2017, ora 11.00, cînd vor fi deschise în prezenţa doritorilor de a participa la licitație pe adresa: Primăria com. Chișcăreni, r-nul Sîngerei.

Dosarele de participare la concursul de selectare a responsabilului tehnic se depun pînă pe data de 24 februarie 2017, ora 11.00 pe adresa: Primăria com. Chișcăreni, r-nul Sîngerei.

Persoana de contact:Silvia Țurcanu, primar, tel.: 026241249; 060690700.

Informaţii suplimentare se pot obţine la FISM, tel.: 022279121; 022279122.

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda