Guvernul Republicii Moldova
A A A

Concurs „Lucrări civile la grădinița de copii” din s. Satul Nou, r-nul Cimișlia

INVITAŢIE PENTRU PREZENTAREA OFERTELOR

Republica Moldova beneficiază de un ajutor financiar nerambursabil din partea Guvernului României în cadrul proiectului „Sporirea accesului și gradul de participare a copiilor la educație timpurie în Republica Moldova”.

O parte din aceste fonduri urmează a fi utilizată pentru acoperirea costurilor subproiectului „Lucrări civile la grădinița de copii” din s. Satul Nou, r-nul Cimișlia.               

Subproiectul va fi implementat cu suportul tehnic al Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (FISM).

Beneficiarul – Primăria s. Satul Nou, invită agenții economici și persoanele interesate să prezinte:

1.     Oferte pentru executarea lucrărilor de construcţie prevăzute de subproiect.

Documentele de licitație pot fi procurate contra sumei de 300 lei de la primărie sau FISM după transferarea sumei respective conform următoarelor date bancare: cod IBAN: MD40MO2271ASV11088727100, B.C. „Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” S.A., codul băncii: MOBBMD22, beneficiar: Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, cod fiscal: 1008601001382, destinaţia plăţii: pentru documentele de licitație, s. Satul Nou, r-nul Cimișlia.

2.    Documentele pentru concursul de selectare a responsabilului tehnic în vederea supravеgherii lucrărilor de construcţie prevăzute de subproiect: 1. Cererea de participare; 2. Curriculum Vitae actualizat; 3. Lista lucrărilor civile supravegheate; 4. Certificatul de atestare tehnico-profesională și legitimaţia (copii);  5. Certificatul de înregistrare a întreprinderii prin intermediul căreia se va semna contractul de prestare a serviciilor. Candidatul trebuie să fie înregistrat sub o formă organizatorico-juridică sau să dispuna de contract cu o persoană juridică, condiție necesară pentru achitarea serviciilor (ex. Î.I., S.R.L.).

Plicurile cu oferte și Cererile de participare se depun pînă pe data de 17 februarie 2017, ora 11.00, cînd vor fi deschise în prezenţa doritorilor de a participa la licitație pe adresa: Primăria s. Satul Nou, r-nul Cimișlia.

Persoana de contact:Natalia Chistol, primar, tel.: 024154236; 068744463.

Informaţii suplimentare se pot obţine la FISM, tel.: 022279121; 022279122.

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda