Guvernul Republicii Moldova
A A A

Concurs „Lucrări de reparație la grădinița de copii” din s. Cioara, r-nul Hîncești.

INVITAŢIE PENTRU PREZENTAREA OFERTELOR

Republica Moldova beneficiază de un ajutor financiar nerambursabil din partea Guvernului României în cadrul Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova.

O parte din aceste fonduri urmează a fi utilizată pentru acoperirea costurilor subproiectului „Lucrări de reparație la grădinița de copii” din s. Cioara, r-nul Hîncești.         

Subproiectul va fi implementat cu suportul tehnic al Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (FISM).

Beneficiarul – Primăria s. Cioara, invită agenții economici să prezinte oferte pentru executarea lucrărilor de construcţie.

Documentele de licitație pot fi procurate contra sumei de 300 lei de la primărie sau FISM după transferarea sumei respective conform următoarelor date bancare: cod IBAN: MD40MO2271ASV11088727100, B.C. „Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” S.A., codul băncii: MOBBMD22, beneficiar: Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, cod fiscal: 1008601001382, destinaţia plăţii: pentru documentele de licitație, s. Cioara, r-nul Hîncești.

Plicurile cu oferte se depun pînă pe data de 17 februarie 2017, ora 11.00, cînd vor fi deschise în prezenţa doritorilor de a participa la licitație pe adresa: Primăria s. Cioara, r-nul Hîncești.

Persoana de contact:Elena Lambos, primar, tel.: 026947236; 069508257. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la FISM, tel.: 022279121; 022279122.

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda