Guvernul Republicii Moldova
A A A

Concurs lucrări şi responsabil tehnic pentru trei sub-proiecte grupate într-un singur lot din s. Gotești, r-nul Cantemir.

INVITAŢIE PENTRU PREZENTAREA OFERTELOR

și

CONCURS PENTRU SELECTAREA RESPONSABILULUI TEHNIC

Republica Moldova beneficiază de un ajutor financiar nerambursabil în cadrul Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată de Guvernului României în anul 2016 pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova.

O parte din aceste fonduri urmează a fi utilizată pentru acoperirea costurilor a trei sub-proiecte grupate într-un singur lot din s. Gotești, r-nul Cantemir:

1. „Lucrări civile la grădinița de copii nr. 1”;

2. „Lucrări civile la grădinița de copii nr. 2”;

3. „Lucrări civile la grădinița de copii nr. 4”.

Subproiectele vor fi implementate cu suportul tehnic al Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (FISM).

Beneficiarul – Primăria s. Gotești, anunță despre lansarea procedurilor de achiziție și invită:

1.    Companiile de construcție interesate să depună oferte pentru executarea lucrărilor civile prevăzute de subproiecte.

Documentele de licitație pot fi procurate contra sumei de 300 lei per lot de la primărie sau FISM după transferarea sumei respective conform următoarelor date bancare: cod IBAN: MD40MO2271ASV11088727100, B.C. „Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” S.A., codul băncii: MOBBMD22, beneficiar: Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, cod fiscal: 1008601001382, destinaţia plăţii: pentru documentele de licitație, s. Gotești, r-nul Cantemir.

2.    Responsabilii tehnici atestați să depună dosarul de participare la concursul de selectare a responsabilului tehnic, care va supravegea lucrările de construcţie prevăzute de subproiecte.

Dosarul de participare la concurs trebuie să conțină următoarele documente: 1. Cererea de participare; 2. Curriculum Vitae actualizat; 3. Lista lucrărilor civile supravegheate; 4. Certificatul de atestare tehnico-profesională și legitimaţia (copii);  5. Certificatul de înregistrare a întreprinderii prin intermediul căreia se va semna contractul de prestare a serviciilor. Candidatul trebuie să fie înregistrat sub o formă organizatorico-juridică sau să dispuna de contract cu o persoană juridică, condiție necesară pentru achitarea serviciilor (ex. Î.I., S.R.L.).

Plicurile cu oferte pentru lucrările civile se depun pînă pe data de 22 mai 2017, ora 11.00, cînd vor fi deschise în prezenţa doritorilor de a participa la licitație pe adresa: Primăria s. Gotești, r-nul Cantemir.

Dosarele de participare la concursul de selectare a responsabilului tehnic se depun pînă pe data de 22 mai 2017, ora 11.00 pe adresa: Primăria s. Gotești, r-nul Cantemir.

Persoana de contact:Panainte Chicicov, primar, tel.: 027344236; 079129280.

Informaţii suplimentare se pot obţine la FISM, tel.: 022279121; 022279122.

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda