Guvernul Republicii Moldova
A A A

Concurs pentru achiziția mobilierului destinat grădinițelor de copii.

INVITAŢIE PENTRU PREZENTAREA OFERTELOR

Fondul de Investiții Sociale din Moldova (FISM) beneficiază de un grant din partea Guvernului României pentru proiectul „Sporirea accesului și gradul de participare a copiilor la educație timpurie în Republica Moldova” și de un grant din partea Ministerului de Dezvoltare şi Cooperare Economică al Republicii Federale Germania prin banca germană „Kreditanstalt für Wiederaufbau“ (KfW) pentru proiectul „ FISM – Infrastructură Socială şi Eficienţă Energetică”. O parte din aceste fonduri urmează a fi utilizată pentru achiziția mobilierului destinat grădinițelor de copii.

Fondul de Investiţii Sociale din Moldova anunță despre lansarea procedurii de achiziție și invită agenţii economici să participe la licitația pentru achiziția publică  a mobilierului pentru grădinițele de copii.

Documentele de licitație pot fi procurate contra sumei de 300 lei  de la FISM  (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, nr. 124, et. 3, biroul 15) după transferarea sumei respective conform următoarelor date bancare: cod IBAN: MD40MO2271ASV11088727100, B.C. “Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” S.A., codul băncii: MOBBMD22, beneficiar: Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, cod fiscal: 1008601001382, destinaţia plăţii: pentru documentele de licitație, mobilier pentru grădinițe.

Ședința de pre-ofertă va avea loc pe data de 22 februarie 2017, ora 15.00 pe adresa: oficiul FISM, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, nr. 124, et. 3, biroul 13.

Plicurile cu oferte se depun pînă pe data de 9 martie 2017, ora 15.00, cînd vor fi deschise în prezenţa doritorilor de a participa la licitație pe adresa: oficiul FISM, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfînt, nr. 124, et. 3, biroul 13.

Informaţii suplimentare se pot obţine la FISM, tel.: 022279121; 022279122.

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda