Guvernul Republicii Moldova
A A A

Școala de vară pentru promovarea integrării copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale

 

În perioada 15-19 august, la Pensiunea Holercani, raionul Dubăsari, s-a desfășurat Școala de vară ”Împreună pentru incluziune”, organizată deAsociația Obștească ”Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin” (AO ”FCPS”) din Criuleni, cu suportul Fondului de Investiții Sociale din Moldova.

 

Școala de vară a avut drept scop consolidarea capacităților grupurilor de inițiativă selectate din 20 de comunități, implicate în implementarea proiectului, pentru promovarea respectării dreptului la educație pentru toți copiii din comunitate.

 

La activitățile organizate în cadrul școlii au participat părinți, inclusiv care educă copii cu dizabilități, precum și membrii comunitari (cadre didactice, personal de suport). În total la școala de vară au luat parte 80 persoane, reprezentanți ai 20 de comunități din 14 raioane ale țării.

 

Participanţii au parcurs un program de învățare și exersare a abilităților de organizare a activităților ce promovează incluziunea socio-educațională a copiilor cu dizabilități. Pe parcursul instruirii, participanții au făcut cunoștință cu procesul de organizare a activităților de promovare a incluziunii socio-educaționale, fiind antrenați în simularea acestui proces, în cadrul grupului comunitar propriu (localitatea pe care o reprezintă) și grupului intracomunitar (cu grupuri din celelalte comunități).

Cele 20 de grupuri de iniţiativă instruite şi consolidate, vor avea sarcina să desfăşoare în comunitatea lor, în perioada septembrie-noiembrie, cel puțin două evenimente comunitare de sensibilizare a opiniei publice privind necesitatea și beneficiile incluziunii copiilor cu dizabilități în viața socială și în școlile obișnuite (în total, 40 de evenimente per republică).

Școala de vară a fost organizată în cadrul proiectului „Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale”, finanţat din grantul oferit Republicii Moldova de Guvernul Japoniei prin Fondul de Politici de Dezvoltare a Resurselor Umane (PHRD), administrat de Banca Mondială şi gestionat de Fondul de Investiții Sociale din Moldova (FISM).

 

Serviciile de consultanță acordate de AO ”Femeia și Copilul - Protecție și Sprijin” în cadrul proiectului "Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale" au scopul de a produce schimbări pozitive în percepția membrilor comunității vizavi de procesul de incluziune socio-educațională a copiilor cu dizabilități, contribuind, în mod esențial, la reducerea atitudinilor discriminatorii.

 

Pentru mai multe informații, puteți apela directoarea executivă a AO ”FCPS”, Victoria Secu, tel. 068474000. 

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda