Guvernul Republicii Moldova
A A A

Şedința Comitetului de evaluare al IP FISM

 

--------În cadrul ședinței Comitetului de evaluare al Instituției Publice „Fondul de Investiții Sociale din Moldova” (IP FISM) din 22 septembrie 2020, în componența căruia fac parte: Dl Topală Anatolie, Secretarul General al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, din partea beneficiarilor – Dl Igor Crăciun, primarul s. Cojușna și Dna Donoagă Daniela, directorul Liceului Teoretic „ Alecu Russo” și reprezentanții IP FISM, s-a examinat corectitudinea și legalitatea respectării procedurii de achiziții pentru selectarea companiei de construcție la sub-proiectul ”Lucrări civile la Liceul Teoretic ”Alecu Russo”” din s. Cojușna, raionul Strășeni. 

 

În rezultatul examinări ofertelor depuse în cadrul procedurii de licitație, Comitetul de evaluare a selectat compania de construcție, care va executa lucrările de renovare la sub-proiectul sus menționat. Ținând cont de termenii de implementare a Proiectului, recepționarea obiectului va avea loc în luna octombrie a anului 2021. 

 

Instituția beneficiază de investiții pentru renovarea spațiilor în cadrul Proiectului "Reforma Învățământului în Moldova" finanțat de Banca Mondială, gestionat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și implementat de către IP FISM.

 

În total, în cadrul componentei A.2 a Proiectului „Reforma Învățământului în Moldova” finanțat de Banca Mondială și gestionat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, prin intermediul IP ”Fondul de Investiții Sociale din Moldova” urmează a fi renovate 17 instituţii de învăţămînt de circumscripţie, dintre care 12 la moment sunt recepționate.

 

 

 

 

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda