Guvernul Republicii Moldova
A A A

Concurs lucrari si responsabil tehnic pentru subproiectul „Lucrări civile la grădinița de copii ” din s. Horodca, r-nul Ialoveni.

 

INVITAŢIE PENTRU PREZENTAREA OFERTELOR

 

și

 

CONCURS PENTRU SELECTAREA RESPONSABILULUI TEHNIC

 

Republica Moldova beneficiază de un ajutor financiar nerambursabil în cadrul Programului de cooperare pe anul 2018 între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României.

 

O parte din aceste fonduri urmează a fi utilizată pentru acoperirea costurilor subproiectului „Lucrări civile la grădinița de copii ” din s. Horodca, r-nul Ialoveni.  

 

Subproiectul va fi implementat cu suportul tehnic al Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (FISM).

 

Beneficiarul – Primăria s. Horodca, r-nul Ialoveni anunță despre lansarea procedurilor de achiziție și invită:

 

1.     Companiile de construcție interesate să depună oferte pentru executarea lucrărilor civile prevăzute de subproiect.

 

Documentele de licitație pot fi procurate contra sumei de 300 lei de la primărie sau FISM după transferarea sumei respective conform următoarelor date bancare: cod IBAN: MD40MO2271ASV11088727100, B.C. „Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” S.A., codul băncii: MOBBMD22, beneficiar: Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, cod fiscal: 1008601001382, destinaţia plăţii: pentru documentele de licitație la „Lucrări civile la grădinița de copii ” din s. Horodca, r-nul Ialoveni.

 

2.    Responsabilii tehnici atestați să depună dosarul de participare la concursul de selectare a responsabilului tehnic, care va supravegea lucrările de construcţie prevăzute de subproiect.

 

Dosarul de participare la concurs trebuie să conțină următoarele documente: 1. Cererea de participare; 2. Curriculum Vitae actualizat; 3. Lista lucrărilor civile supravegheate; 4. Certificatul de atestare tehnico-profesională și legitimaţia (copii);  5. Certificatul de înregistrare a întreprinderii prin intermediul căreia se va semna contractul de prestare a serviciilor. Candidatul trebuie să fie înregistrat sub o formă organizatorico-juridică sau să dispuna de contract cu o persoană juridică, condiție necesară pentru achitarea serviciilor (ex. Î.I., S.R.L.).

 

Plicurile cu oferte pentru lucrările civile se depun pînă pe data de 21 iunie 2021, ora 11.00, cînd vor fi deschise în prezenţa doritorilor de a participa la licitație pe adresa: Primăria s. Horodca, r-nul Ialoveni.

 

Dosarele de participare la concursul de selectare a responsabilului tehnic se depun pînă pe data de14 iunie 2021, ora 11.00 pe adresa: Primăria s. Horodca, r-nul Ialoveni.

 

(e-mail: cononovecaterina@rambler.ru)

 

Persoana de contact: Ciobu Ion, primar, tel.:0268-40236.

Informaţii suplimentare se pot obţine la FISM, tel.: 022279120; 022279122.

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda