Guvernul Republicii Moldova
A A A

Elevii Liceului Teoretic Corjeuți, raionul Briceni au de azi condiții de sanitație îmbunătățite

 

Luni, 06 septembrie 2021, echipa Instituției Publice "Fondul de Investiții Sociale din Moldova" a participat la recepția subproiectului ”Îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi sanitaţie la Liceul Teoretic Corjeuţi” finanțat din sursele bugetului de stat și gestionat de către IP ”Fondul de Investiții Sociale din Moldova” în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării.

 

La recepție au participat: membrii comisiei de recepție, Dl Vitalii Lupașcu, președintele raionului Briceni, Dl Știrbu Vitalie, șeful DITS Briceni, reprezentanții administrației publice locale, Agenției de Implementare a subproiectului, companiei de construcții și a IP ”Fondul de Investiții Sociale din Moldova”.

 

Realizarea acestui proiect a contribuit la crearea condițiilor de sanitație mai bune pentru circa 400 de elevi și 47 cadre didactice și personal auxiliar din liceu.

 

Din bugetul de stat pentru realizarea proiectului au fost alocați 250 mii lei. Administrația Publică Locală a contribuit cu 18 mii lei. În cadrul proiectului au fost executate următoarele lucrări de renovare a blocurilor sanitare: finisarea tavanelor și pereţilor, executarea pereţilor despărţitori din PVC, pardosele, uşi, reţea de alimentare cu apă, reţea de canalizare interioară, ventilare, sistem de încălzire, reţele şi echipament electric, reţea de canalizare exterioară, construcţia haznalei.

 

Lucrările au fost executate de compania NORDGLAVSTROI SRL

 

Perioada contractului: 07.07.2021 - 20.12.2021

 

Notă:

 

Prin Hotărîrea Guvernului nr.453/2020 (Monitorul Oficial nr. 165-176, 2020) cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea procedurii de implementare a proiectelor de renovare/construcţie a blocurilor sanitare în instituţiile de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal, IP FISM a fost desemnat drept  entitate responsabilă de evaluarea şi inițierea desfăşurării proiectelor de renovare/construcţie/dotare a instituțiilor de învăţămînt beneficiare ale proiectelor finanțate din sursele alocate în baza Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020.

 

Prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova nr. 718 din 14.06.2021 a fost aprobată Lista instituțiilor de învățământ general potențial beneficiare de investiții pentru îmbunătățirea condițiilor de igienă și sanitație (proiecte FISM 2020).

 

IP "Fondul de Investiții Sociale din Moldova" gestionează în prezent 17 proiecte de renovare/construcție a blocurilor sanitare în instituţiile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal în valoare de 4,8 mln lei finanțate din sursele bugetului de stat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda