Guvernul Republicii Moldova
A A A

Istoric

Fondul de Investiţii Sociale din Moldova (FISM) este un Proiect creat cu suportul Băncii Mondiale și al țărilor donatoare cu scopul de a contribui la implementarea Strategiilor Naționale de Dezvoltare în Moldova prin împuternicirea comunităţilor sărace şi a instituţiilor lor în gestionarea necesităţilor prioritare de dezvoltare.

Factorii de bază, care au contribuit la elaborarea şi dezvoltarea Proiectului dat, au fost nu numai declinul social economic din ultimii ani, scăderea indicatorilor de calitate a vieţii şi sărăcirea unei părţi considerabile a populaţiei, în special în zona rurală şi orăşele mici, dar şi scăderea spiritului moral şi a nivelului de implicare a populaţiei în procesul de schimbare a mediului comunitar.

În contextul politicilor şi strategiilor de dezvoltare din Moldova, Fondul de Investiţii Sociale din Moldova este considerat ca un mecanism eficient de schimbare a atitudinii şi comportamentului populaţiei din comunităţi pentru sporirea activismului social şi a solidarităţii comunitare, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei şi a grupurilor vulnerabile prin sporirea accesului la servicii sociale îmbunătăţite.

Grupurile ţintă de beneficiari ai Proiectului sînt populaţia săracă din comunităţile şi oraşele mici deprivate şi persoanele în dificultate, precum şi orfanii, persoanele cu dezabilităţi, persoanele afectate de traficul de persoane, HIV/SIDA etc. Fondul de Investiţii Sociale contribuie la dezvoltarea capacităţilor de organizare a acestor grupuri şi la sporirea sentimentului de responsabilitate pentru toate activităţile din comunitate prin implicarea lor directă în procesul de identificarea a necesităţilor lor stringente, implementarea propunerilor de subproiect şi asigurarea durabilităţii.

Prin promovarea dezvoltării parteneriatului social la nivel de comunitate şi elaborarea participativă a planurilor strategice de dezvoltare social economică a comunităţii, FISM susţine obiectivele reformei organelor publice locale şi contribuie la dezvoltarea capacităţilor instituţiilor comunitare, asigurarea respectării principiilor de transparenţă şi participare şi ca rezultat la dezvoltarea durabilă a comunităţii.

FISM este ghidat de un Manual Operaţional, care reprezintă un set de reguli şi proceduri, stabilite şi aprobate de Guvernul Republicii Moldova şi Banca Mondială cu scopul de a atinge obiectivele Proiectului şi pentru a asigura eficienţa investiţiilor. Alt scop al Manualului Operaţional este de a asigura transparenţă în aplicarea procedurilor FISM la nivel naţional şi local, de a servi ca suport metodologic şi ghid practic pentru Consiliul Naţional al FISM, ministerele de resort şi alte instituţii interesate din Moldova privind promovarea, identificarea, elaborarea şi implementarea propunerilor de subproiect.

19 mai 1997 - Guvernul a adoptat Hotarirea nr. 468 cu privire la constituirea Fondului de Investitii Sociale din Moldova

Noiembrie 1997 - 31 iulie 1999 - pilotatea Proiectul FISM. Aceasta etapă a fost în mare parte finanţată din contul granturilor oferite de către Guvernele SUA, Suedia și Japonia.

28 septembrie - 10 octombrie 1998 - Proiectul FISM a fost evaluat de Misiunea Băncii Mondiale.

14-21 decembrie 1998 - au avut loc negocierile creditului IDA, în sumă de 15 mln dolari SUA, cu Banca Mondială.

17 martie 1999 - a fost semnat primul Acordul de Credit.

3 iunie 1999 - proiectul a fost ratificat.

29 iulie 1999 - creditul a deveni efectiv.

August 1999 - noiembrie 2004 - Implementarea Proiectului FISM 1.

Februarie 2004 - a fost inițiat elaborarea unui nou proiect – FISM 2.

Noiembrie 2004 - Proiectul FISM 1 a fost finisat cu succes în conformitate cu graficul planificat.

Noiembrie 2004 - lansarea Proiectului FISM 2.

Septembrie 2009 – extinderea Proiectului FISM 2.

14 decembrie 2010 – a fost semnat Contractul de finanțare în mărime de 2 mln EURO, dintre care 1,5 mln EURO reprezintă Grantul oferit de Uniunea Europeană pentru implementarea subproiectelor demonstrative bazate pe utilizarea energiei solare și a deșeurilor agricole;

15 decembrie 2010 – a fost semnat Acordul de finanțare în mărime de 5 mln EURO, Grant oferit de Guvernul Republicii Federale Germania (KfW);

 

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda