Guvernul Republicii Moldova
A A A

Obiective FISM

FISM

Obiectivul Fondului de Investiţii Sociale din Moldova este de a contribui la implementarea Strategilor Naționale de Dezvoltare în Moldova prin împuternicirea comunităţilor sărace şi instituţiilor lor în managementul  necesităţilor prioritare de dezvoltare.

De rînd cu  acordarea asistenţei tehnice şi financiare, FISM reprezintă pentru comunităţi şi un mecanism de învăţare a noilor principii de guvernare locală. Actorii comunitari (APL, organizaţiile neguvernamentale, Asociaţiile de beneficiari etc.) însuşesc diferite modalităţi de lucru cu comunitatea cum ar fi: implicarea populaţiei în procesul de luare a deciziilor, modalităţi de identificare a problemelor prioritare, planificarea strategică, monitorizarea implementării proiectelor, menţinerea şi asigurarea durabilităţii obiectelor renovate, managementul financiar, dezvoltarea instituţională a administraţiei publice locale şi organizaţiilor neguvernamentale.

FISM colaborează cu comunitățile beneficiare pe principii de parteneriat. Rolul FISM constă în susținerea financiara a 70%-85% din costul propunerilor de subproiect și în facilitarea și monitorizarea grupurilor comunitare care doresc să implementeze subproiecte. Comunitatea este responsabilă de pregătirea propunerilor de subproiect, colectarea investiției de minim 15% din costul propunerii de subproiect, organizarea concursurilor de selectare a contractorului și a inspectorului local, supravegherea implementării subproiectelor în comunitate și semnarea documentelor de plată, asigurarea durabilității obiectelor de infrastructură socială renovate.

Scopul FISM este de a crea condiții mai bune pentru populația săracă întru depășirea sărăciei. Aceasta implică mobilizarea socială și participarea populației sărace în inițierea și implementarea inițiativelor de dezvoltare. Astfel FISM este orientat spre implicarea mai activă și participarea populației din comunități în procesul de identificare și implementare a subproiectelor de necesitate stringentă, spre dezvoltarea capacităților de management financiar a grupurilor comunitare și încurajarea parteneriatului dintre diferiți actori comunitari în vederea dezvoltării durabile a comunității.

Beneficiile Proiectului FISM

Beneficiile de termen lung:

  • Îmbunătăţirea educaţiei, ocrotirii sănătăţii şi a indicilor economici prin servicii sociale îmbunătăţite;
  • Capacităţi instituţionale dezvoltate şi durabilitatea de termen lung a organizaţiilor comunitare;
  • Împuternicirea comunităţilor şi dezvoltarea capitalului social;
  • Responsabilitate şi transparenţă îmbunătăţită din partea organelor de administrare publică locală.

Beneficiile de scurtă durată:

  • Calitate îmbunătăţită a serviciilor sociale din comunitate;
  • Planificare şi gestionare îmbunătăţită a serviciilor de asistenţă socială;
  • Beneficii obţinute din crearea locurilor de muncă temporare şi permanente în comunitate;
  • Oportunităţi de lucru pentru proiectanţi şi contractori.
 
 
 

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda