Guvernul Republicii Moldova
A A A

Proiectul „Infrastructura Socială şi Eficienţa Energetică”. Grant KfW

FISM a gestionat proiectul ”Infrastructură socială și eficiență energetică”  în baza unui grant în valoare de 5 mln euro, oferit de KfW (Banca germană de stat ”Kreditanstalt fur Wiederaufbau”).

 Proiectul presupune realizarea unor investiții în infrastructura socială din localitățile din Republica Moldova (apeducte și canalizare, școli, grădinițe, drumuri etc.) cu accent pe eficiența energetică și utilizarea surselor alternative de energie.

 

Scopul proiectului este îmbunătățirea și asigurarea sustenabilității serviciilor publice din regiunea-țintă a proiectului (10 raioane din Nordul RM și regiunile post-conflict din Transnistria) în vederea îmbunătățirii condițiilor de trai a populației și a stării mediului din aceste zone dar și pentru a asigura o guvernare locală eficientă.

 

În total, finanțare din grantul KfW au primit 89 de subproiecte după cum urmează:

 

1. Lucrări de renovare în școli și grădinițe – 57

2. Lucrări de renovare a apeductelor – 13

3. Reparația drumurilor – 11

4. Reparația spitalelor – 3

5. Renovarea iluminării stradale – 3

6. Renovarea și amenajarea centru comunitar pentru tineri – 1.

7. Renovarea și amenajarea centru comunitar pentru bătrîni – 1.

 

În cadrul subproiectelor realizate de FISM din cadrul grantului KfW au fost utilizate diverse elemente de eficiență energetică (încălzire termală, cazane pe biomasă, panouri solare pentru încălzirea apei).

Pe parcursul realizării lucrărilor, au fost create circa 2178 de locuri de muncă temporare cu durata de 2-8 luni.

 

Peste 62500 de persoane au beneficiat de acces sporit la infrastructură și servicii de calitate, asigurînd totodată și sustenabilitatea lucrărilor realizate, în conformitate cu un plan de acțiuni elaborat din timp. 

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda