Guvernul Republicii Moldova
A A A

Servicii de consultanţă în educarea comunităţilor şi instruirea părinţilor în domeniul incluziunii sociale a copiilor cu dizabilităţi

Description: 

Serviciile de Consultanţă în educarea comunităţilor şi instruirea părinţilor în domeniul incluziunii sociale a copiilor cu dizabilităţia fost una din dimensiunile proiectului ”Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale”, finanțat din grantul oferit Republicii Moldova de Guvernul Japoniei prin Fondul de Politici de Dezvoltare a Resurselor Umane (PHRD), administrat de Banca Mondială şi gestionat de Fondul de Investiții Sociale din Moldova (FISM), fiind prestate de Asociaţia Obştească „Femeia şi Copilul - Protecţie şi Sprijin”.

Grupul ţintă a fost reprezentat de 20 de comunităţi ţintă din 14 raioane, în care există şcoli de circumscripţie.

Alături de componenta de mobilizare a celor 20 de comunităţi selectate în asigurarea dreptului la educaţie a tuturor copiilor, în contextul prevederilor legale, proiectul respectiv este mult mai complex şi a inclus investiţii importante pe dimensiunea adaptării infrastructurii instituțiilor de învățământ la necesităţile specifice a copiilor cu dizabilităţi, precum şi formarea continuă a cadrelor didactice.  

Obiectivul major al Serviciilor de Consultanţă în cadrul acestui proiect au fost îmbunătățirea percepției membrilor comunităților selectate în proiect despre incluziunea socio-educaţională a copiilor cu dizabilități în școlile generale drept un beneficiu comun. Prin toate activităţile proiectului a fost necesar de accentuat că fiecare copil are dreptul de a învăța, comunica, de a avea prieteni, de a trăi sentimentul de satisfacție în școala din comunitatea sa.

 

Obiectivele operaţionale propuse pentru intervenţie au fost:

  1. Informarea a 20 comunități selectate pentru îmbunătățirea percepției privind incluziunea socio-educațională a copiilor cu dizabilități în școala din comunitate și necesitatea asigurării dreptului la educație fiecărui copil;
  2. Instruirea a cel puțin 200 persoane (părinții care educă copii cu dizabilități și lideri de opinie) să acționeze împreună ca agenți ai schimbării în comunitate;
  3. Sensibilizarea comunităților în ceea ce privește dreptul fiecărui copil la educație și incluziune în viața socială.

 

Aria de acoperire geografică a fost una reprezentativă pentru întreaga ţară, iar în grupul ţintă au fost incluse următoarele comunităţi (amplasate de la nord spre sud):

Zona geografică

 

Comunităţi/instituţii de învăţământ beneficiare

Nord

1

r. Glodeni, s. Cuhneşti – Liceul Teoretic

2

r. Glodeni, s. Balatina – Liceul Teoretic

3

r. Rîşcani, s. Nihoreni – Liceul Teoretic „C. Popovici”

4

r. Drochia, or. Drochia – Liceul Teoretic rus nr. 3

5

r. Sîngerei, or. Sîngerei – Liceul Teoretic „Olimp”

Centru

6

r. Ungheni, s. Mănoileşti – Gimnaziul

7

r. Nisporeni, s. Selişte – Liceul Teoretic

8

r. Nisporeni, s. Iurceni – Gimnaziul „Grigore Vieru”

9

r. Nisporeni, s. Boldureşti – Gimnaziul „Valeriu Bulicanu”

10

r. Teleneşti, s. Mîndreşti – Liceul Teoretic „D. Cantemir”

11

r. Orhei, or. Orhei – Liceul Teoretic „Alecu Russo”

12

r. Orhei, s. Susleni – Liceul Teoretic „Vasile Lupu”

13

r. Hînceşti, s. Leuşeni – Liceul Teoretic „Cezar Radu”

14

r. Hînceşti, s. Sărata-Galbenă – Liceul Teoretic „Universum”

15

r. Străşeni, or. Străşeni – Gimnaziul „Mihai Viteazu”

Sud

16

r. Cimişlia, s. Gradişte – Gimnaziul

17

r. Cimişlia, s. Lipoveni – Liceul internat cu profil sportiv

18

r. Ştefan Vodă, s. Olăneşti – Liceul Teoretic „B.P.Haşdeu”

19

r. Leova, s. Filipeni – Gimnaziul

20

UTAG, s. Avdarma- Liceul Teoretic „D. Celenghir”

 

În scopul atingerii obiectivelor propuse în cadrul Serviciilor de Consultanţă, s-a intervenit pe câteva etape cheie:

Etapa I. Elaborarea cadrului conceptual și metodologic al activităților planificate în raport cu rezultatele așteptate.

Ca şi produse elaborate au fost Sumarul bunelor practici privind incluziunea socio-educaţională a copiilor cu dizabilităţi în Republica Moldova; agendele şi demersurile didactice pentru Etapa II - şedinţele de informare şi sensibilizare a comunităţilor şi etapa a III- instruirea de 3 zile a părinţilor, precum şi suporturile de curs.

 

Etapa  II.  Informarea și sensibilizarea comunităților privind necesitatea incluziunii sociale a copiilor cu dizabilități.

În această etapă, 20 ședințe de informare și sensibilizare a comunităților au derulat în perioada lunii iunie, implicând  397 persoane, dintre care părinții care educă copii cu dizabilități, părinții care cresc și educă copii cu dezvoltare tipică, cadre didactice și alți lideri de opinie la nivel de comunitate (asistenți sociali, preoți, etc). Membrii comunităţilor au cunoscut activităţile proiectului; au argumentat beneficiile incluziunii pentru comunitate; au conştientizat rolurilor asumate de părinți și lideri de opinie în formarea mediului de acceptare în comunitate pentru copil cu CES, inclusiv cu dizabilități; au definit incluziunea; au prezentat activităţile posibile în cadrul campaniilor de sensibilizare; aspecte care au motivat părinţii și liderii de opinie de a se implica în celelalte activităţi a proiectului, dar şi în organizarea activităţilor de promovare a incluziunii socio-educaţionale a copiilor cu dizabilităţi , la nivelul comunităţii lor.

 

Etapa III.Instruirea părinților și liderilor de opinie comunitari pentru conștientizarea rolurilor și planificarea acțiunilor comune în promovarea incluziunii sociale a copiilor/persoanelor  cu dizabilități.

Instruirea părinţilor a derulat în cadrul a 20 de activități de instruire a câte 3 zile fiecare, realizate în perioada lunii iulie-august, la care au participat 345 de persoane (părinți și cadre didactice). Subiectele de bază abordate s-au axat pe conceptul incluziunii, cadrul legal național și internațional, bariere existente, activități concrete de promovare a incluziunii, prin care pot fi unite eforturile în promovarea dreptului la educație a tuturor copiilor.

Instruirea părinţilor şi cadrelor didactice a continuat şi la şcoala de vară, cu perioada de 5 zile, derulată în august. În acest sens, 80 de persoane, dintre care părinți, cadre didactice, alți lideri de opinie au învăţat şi exersat împreună cum să organizeze și desfășoare activități de promovare a incluziunii socio-educaționale a copiilor cu dizabilități în instituțiile de învățământ din comunități, dar şi cum să valorifice resursele existente şi parteneriatele în comunităţile lor.

 

Etapa IV. Realizarea activităților comunitare care promovează incluziunea socială a copiilor cu dizablități.

40 de evenimente publice şi campanii de sensibilizare au fost organizate în cele 20 de comunităţi în perioada august-noiembrie 2016, la care au participat cca 1700 de persoane (doar pe liste, numărul lor real fiind mai mare de cel puţin două ori), printre care copii cu dezvoltare tipică, copii cu dizabilități, părinții copiilor cu dizabilități, lideri de opinie (primari, preoți, consilieri locali), profesori, alte persoane din comunitate.

Etapa a V. Promovarea și comunicarea bunelor practici în mobilizarea comunităților pentru promovarea dreptului la educație a tuturor copiilor.

Bunele practici și experiențe de succes au fost promovate constant, pe toată perioada de implementare a proiectului, prin diferite surse media, inclusiv 2 emisiuni radio, 1 emisiune TV, articole publicate, informații publicate în rețele social media.

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda