Guvernul Republicii Moldova
A A A

Studiul de impact

Studiul de impact pentru implementarea proiectului

“Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale”

 

 

Studiul de impact a fost realizat în 20 comunități pre-selectate (grup țintă) din 14 raioane, unde au fost realizate activitățile Proiectului FISM, și în alte 20 comunități fiind selectate din comunitățile de control în calitate de grup de control.

 

Localitățile / instituțiile de învățământ de control au fost selectate după principiul similarității celor din grupul de bază: mărime similară, tip similar (gimnaziu sau liceu). În 3 cazuri localitățile de control au coincis cu cele de bază. În aceste localități pentru grupul de control au fost selectate alte instituții de învățământ cu același statut ca și din grupul de bază.  

 

Studiul de impact oferă date comparative pentru măsurarea impactului activităților implementate de Fondul de Investiții Sociale din Moldova (FISM) în cadrul Proiectului Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale, având intenția de a contribui la îmbunătățirea și modernizarea condițiilor de instruire a copiilor cu dizabilități în instituțiile de învățământ general în 20 școli generale pilot.

 

Scopul studiului a fost de a evalua gradul de adaptare a instituțiilor de învățământ la procesul de incluziune școlară a copiilor cu dizabilități, situația actuală a copiilor cu dizabilități din raioanele selectate, precum și atitudinea și implicarea comunității în furnizarea de sprijin pentru copiii cu dizabilități de vârstă școlară în comparație cu situația care a fost până la implementarea activităților Proiectului FISM.

 

Strategia de cercetare a cuprins metode și tehnici cantitative și calitative de cercetare.

 

Studiul cantitativ a vizat 5 categorii de actori care au tangențe cu procesul de educație incluzivă, și anume:

 

-          APL de nivelul I (primari): 20 primari și asistenți sociali în localități de bază și 17 în localități de control 

 

-          APL de nivelul II (șef direcție de învățământ): 15 șefi ai direcțiilor raionale

 

-          Cadre didactice din învățământul gimnazial și învățământul liceal (directori și profesori): câte 20 directori de școli și 20 profesori în localitățile de bază și localitățile de control

 

-          Părinți: care au copii cu dizabilități (câte 20 părinți în cele două tipuri de localități) și părinții a copiilor fără dizabilități (220 părinți în localități de bază și 20 în localități de control) de vârstă școlară

 

-          Copii: cu dizabilități și fără dizabilități de vârstă școlară (câte 60 copii cu și fără dizabilități în cele două tipuri de localități)

 

Studiul calitativ a inclus patru focus-grupuri: o discuție cu părinții cu copii fără dizabilități, o discuției cu părinții care au copii cu dizabilități, o discuție cu profesorii din școlile beneficiare și o discuție cu profesorii din școlile de control.

 

Suplimentar a fost utilizată fișa de observare pentru a înregistra condițiile de infrastructură externă și internă a școlilor. 

 

Totodată, au fost realizate 20 studii de caz cu copiii cu dizabilități din localitățile / instituțiile de învățământ beneficiare – câte un studiu de caz per instituție.

 

Raportul include cinci capitole principale: Infrastructura comunităților și a instituțiilor de învățământ; Situația generală a copiilor cu dizabilități și cerințe educaționale speciale; Atitudini și practici privind educația incluzivă; Percepții privind activitățile implementate în cadrul Proiectului FISM; Studii de caz.

 

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda