Guvernul Republicii Moldova
A A A

CONCURS PENTRU ANGAJARE ÎN FUNCȚIA DE JURIST

 

IP „Fondul de Investiţii Sociale din Moldova” (în continuare - FISM) este persoană juridică care dispune de autonomie administrativă și financiară.

Misiunea FISM este să contribuie la implementarea politicilor statului în domeniile sociale, dezvoltării capacităților comunităților locale de a stabili prioritățile de dezvoltare și de a-și administra eficient patrimoniul, creșterii calității prestării serviciilor sociale în scopul ameliorării condițiilor de viață, în special ale populației rurale, conform competenței în diverse domenii de activitate.

În scopul realizării activității sale și reieșind din obiectivele acestuia, FISM anunţă concurs în vederea selectării unui jurist.

Obligațiile și responsabilitățile juristului:

-       soluționează problemele de ordin juridic în activitatea FISM;

-       acordă susținere continuă în probleme juridice relevante activității FISM și beneficiarilor de investiții din sursele financiare gestionate de FISM;

-       prezintă opinii legale pe toate problemele juridice, relevante activității FISM;

-       redactează proiectele de contracte și negociază clauzele legale contractuale;

-       redactează, avizează și contrasemnează actele juridice, verifică identitatea părților, consimțământului, conținutului și datei actelor încheiate privind FISM;

-       verifică legalitatea actelor cu caracter juridic și administrativ;

-       avizează toate documentele cu caracter de norme și regulamente care reglementează activitatea FISM;

-       îndeplinește lucrările de secretariat ale Consiliului Instituției Publice „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”;

-       reprezintă FISM în instanțele judecătorești naționale pentru soluționarea litigiilor apărute la etapa prejudiciară și judiciară ;

-       pregătește toate actele necesare pentru a fi prezentate în instanța de judecată, precum și la organele abilitate de stat în vederea reprezentării intereselor FISM;

-       acordă asistență, consultanță și reprezentare juridică FISM și angajaților acestuia;

-       rezolvă cereri, interpelări, notificări, somații cu caracter juridic în toate domeniile dreptului.

Calificarea solicitată:

-       studii superioare în drept;

-       minimum trei ani experiență de muncă în calitate de jurist/consilier juridic pe probleme relevante activității FISM, experiență de participare în instanțele judecătorești;

-       cunoaşterea la un nivel înalt a limbilor română şi rusă (comunicare şi scris), cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;

-       abilități organizaționale și de comunicare bine dezvoltate, nivel înalt de responsabilitate, cunoaşterea bună a cadrului legal și regulator din Moldova referitor la instituţiile private și publice, cunoaşterea perfectă a calculatorului.

Documentele necesare pentru participare la concurs:

-       Scrisoare de intenţie/cerere de participare la concurs;

-       Curriculum Vitae semnat cu indicarea concretă a tuturor locurilor de muncă şi funcţiilor deţinute anterior ;

-       Copia diplomei de studii;

-       Alte documente care confirmă capacitățile profesionale.

 

Dosarul de participare la concurs se depune până pe data de 21 mai 2021, ora 17.00:

În atenţia dlui Iurie Chiorescu, director

I.P. Fondul de Investiții Sociale din Moldova

Adresa:mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 124, etaj 3, bir. 11 (anticamera) sau office@msif.md.

Pretendenţii vor fi invitaţi la interviu numai după o selecţie preliminară în baza documentelor depuse.

Doar persoanele selectate vor fi contactate.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 022279120

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda