Guvernul Republicii Moldova
A A A

Proiectul “Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale”.

 Grantul în mărime de 2,86 milioane dolari SUA, oferit Republicii Moldova de Guvernul Japoniei prin Fondul de Politici de Dezvoltare a Resurselor Umane (PHRD), administrat de Banca Mondială şi gestionat de Fondul de Investiţii Sociale din Moldova, pentru Proiectul “Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale”, este destinat contribuirii la realizarea Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020.

Scopul Proiectului“Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale” este de a demonstra prin activităţi pilot că, autorităţile publice locale pot aplica cu succes politicile naţionale ce promovează integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale.

Componentele de bază ale Proiectului sînt:  

  • Componenta 1. Planificare la nivel de raion.
  • Componenta 2. Subproiecte pilot demonstrative.

 

Pe toată perioada de implementare a Proiectului va activa un Consiliu de Supraveghere alcătuit din reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, UNICEF, mediului academic, sectorului asociativ.

 

În cadrul Componentei 1, la prima etapă de implementare a Proiectului, de către Consiliul de Supraveghere, în baza exprimărilor de interes ale raioanelor participante la concurs, vor fi selectate 24 de raioane. Raioanele respective vor beneficia de asistenţă în domeniul planificării pentru susţinerea realizării Programului de dezvoltare a educaţiei incluzive.

 

La cea de a doua etapă de către Consiliul de Supraveghere al Proiectului vor fi selectate 20 de şcoli de circumscripţie pentru implementarea subproiectelor pilot. Concursul se va desfăşura între şcolile de circumscripţie din cele 24 raioane selectate anterior.

 

În cadrul Componentei 2 vor fi susţinute financiar subproiecte pilot, care se vor încadra în politica guvernamentală de consolidare a şcolilor şi de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.

 

Documents: 

Agenda

There are no items yet.

Subscribe to Agenda